| Pon-Pt : 8-18 | Sob 8-14|biuro@tireexpert.pl

REGULAMIN

Sklep internetowy Tire Expert, działający pod adresem www.tireexpert.pl, prowadzony jest przez: Tire Expert Maciej Słotwiński z siedzibą w Szczecinie przy ul. Milczańskiej 30A, 70-107 Szczecin, nr NIP 673-180-33-14, nr Regon 320734800

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Sklep internetowy tireexpert.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę www.tireexpert.pl, lub za pomocą adresu e-mail biuro@tireexpert.pl. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zlecenie dotarło do Sklepu.
 3. Przyjęcie do realizacji zamówienia:
  a. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem przelewu za złożone zamówienie. Istnieje również możliwość zakupu z opcją płatne przy odbiorze.
  b. w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
 4. Towary zamieszczone na stronie sklepu internetowego są dostępne dla Klientów. Jednakże w przypadku ewentualnej niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 5. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Klient zostanie o tym poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie i do niego będzie należała decyzja czy zgadza się bądź na wydłużenie czasu realizacji bądź na anulowanie zamówienia. W przypadku, gdy zamówiona przez Klienta część spersonalizowana do konkretnego modelu pojazdu okaże się być błędnie skatalogowana, w związku z czym wystąpi różnica np. cenowa, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w celu podjęcia przez niego decyzji o ewentualnym anulowaniu zamówienia bądź wyrażeniu zgody na pokrycie przez Klienta różnicy w cenie.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która dodawana jest wraz z listem przewozowym do każdej paczki. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 roku w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur ( Dz. U. Nr 133, poz. 1119 ) faktura VAT nie wymaga podpisu.
 8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zlecenie do godziny 16:00 dnia, w którym zlecenie zostało złożone. Późniejsza rezygnacja z zamówienia nie jest możliwa ponieważ towar nie podlega zwrotowi do klienta.
 1. Ceny towarów
 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, z tym że obowiązującą Klienta jest cena z chwili zakupu towaru; wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Koszt dostawy uzależniony jest m.in. od ilości zamówionych towarów i ich wartości.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 1. Czas realizacji zamówienia
 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia przez Sklep zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
 2. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 3. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas wpływu środków za towar na konto Sklepu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu Sklepu. Na terenie Szczecina towar dostarczany jest przez sprzedającego.
 4. Do realizacji zamówienia Sklep wykorzystuje dane podane przez Klienta, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
 1. Formy płatności
 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  a. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier,
  b. kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury – w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia,
  c. przelewem bankowym na konto sklepu,
  d. wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.
 1. Reklamacje
 1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta. Wszystkie oferowane na stronach sklepu opony przeznaczone są do montażu w warsztatach specjalistycznych.
 2. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia). Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją poprzez e-mail na adres biuro@tireexpert.pl lub drogą pocztową.
 3. W przypadku stwierdzenia wadliwości zakupionego towaru, posiadającego gwarancję producenta, Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną za pośrednictwem Tire Expert Maciej Słotwiński. Taką reklamację należy zgłosić pisemnie i przesłać ją pocztą elektroniczną na adres: biuro@tireexpert.pl lub drogą pocztową.Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest potwierdzenie zakupu towaru w firmie Tier Expert Maciej Słotwiński. Identyfikacja Kupującego dokonywana jest na podstawie numeru zamówienia lub faktury.Pracownicy Działu Reklamacji niezwłocznie skontaktują się z Państwem i poinformują o procedurze reklamacyjnej.W przypadku uznania reklamacji z tytułu rękojmi Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpływu do Sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni od daty wpływu reklamacji Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania Klienta, należy przyjąć iż uznał żądania za zasadne.
 4. Naprawiony lub wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Sklepu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt przed podjęciem decyzji o zakupie z naszym Biurem Obsługi Klienta.
 6. Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.Gwarancja i rękojmia nie obejmuje uszkodzeń na skutek niewłaściwego montażu, w wyniku wypadku, normalnego zużycia eksploatacyjnego oraz przedwczesnego zużycia na skutek niewłaściwego stanu innych elementów zawieszenia (wahacze, sworznie, końcówki, tuleje gumowo-stalowe, osłony itp.).Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia, iż otrzymany towar posiada braki, albo też został mechanicznie uszkodzony, prosimy zażądać od kuriera spisania protokołu szkodowego (to jego obowiązek) oraz pozostawienia Państwu jednego egzemplarza protokołu szkody (ważne, żeby nastąpiło to w dniu dostawy) oraz o niezwłoczne poinformowanie Tire Expert Maciej Słotwiński w celu jak najszybszego rozwiązania problemu.
 1. Konsumenckie odstąpienie od umowy i wymiany towarów
 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2017, poz. 863), w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Kupujący jest obowiązany do odesłania towaru, nie później niż w terminie 14 dni na poniższy adres:Tire Expert Maciej Słotwiński
  Ul. Milczańska 30A
  70-107 Szczecin
 2. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
  Zwrot środków pieniężnych nastąpi w ciągu 14 dni od otrzymania stosownego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca klientowi kwotę równą cenie zakupionego towaru oraz koszty dostarczenia rzeczy, z tym zastrzeżeniem, iż jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy wskazany przez sprzedawcę, nie jest on wówczas zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta dodatkowych kosztów.
 4. Jeśli dostarczony Państwu towar nie był zgodny z zamówieniem, prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie. Tak szybko, jak to możliwe wymienimy towar na właściwy, na swój koszt. Wymiana towaru zostanie dokonana zgodnie z dostępnością produktu w naszym sklepie. W przypadku braku dostępności towaru na wymianę firma zastrzega sobie możliwość zwrotu środków pieniężnych za zakupiony towar.
 1. Rejestracja w serwisie, ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych jest Sklep Tire Expert z siedzibą przy ul. Milczańskiej 30A, 70-107 Szczecin, , NIP: 6731803314, REGON: 320734800, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w zakresie  niezbędnym do realizacji umowy. Sprzedawca za zgodą klientów dokonuje przetwarzania ich danych osobowych Klient może również wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych przez Tire Expert Maciej Słotwiński i przez jej partnerów biznesowych. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Tire Expert Maciej Słotwiński informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przy rejestracji w sklepie Tire Expert adres poczty elektronicznej.
 3. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także zwrócenia się z żądaniem usunięcia podanych danych osobowych. Zbierane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu świadczenia usług w serwisach, których właścicielem jest Tire Expert Maciej Słotwiński oraz w serwisach należących do jej partnerów biznesowych. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. “O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Cennik oraz informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu tireexpert.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie odzwierciedlenie oferty producenta , dlatego też, nie gwarantujemy pełnej dostępności produktów zawartych w cenniku. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. Jeżeli natomiast stroną sporu będzie konsument właściwość sądu określać będą przepisy kodeksu  postępowania cywilnego.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie www.tireexpert.pl.
 4. Wszelkie zdjęcia części są zdjęciami tylko poglądowymi producentów – mogą odbiegać od faktycznego stanu produktu.
 5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Tire Expert. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

REGULAMIN O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez TIRE EXPERT Maciej Słotwiński w Szczecinie ul. Milczańska 30A moich danych osobowych w celu realizacji transakcji dokonanych przeze mnie na stronie TIRE EXPERT.

Klauzula o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczam, że wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez TIRE EXPERT Maciej Słotwiński w Szczecinie ul. Milczańska 30A moich danych osobowych przekazanych w celu transakcji dokonanych przeze mnie na stronie TIRE EXPERT.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TIRE EXPERT Maciej Słotwiński z siedzibą w 70-107 Szczecin ul. Milczańska 30A.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia świadczenia usługi sprzedaży drogą elektroniczną, oraz obsługi reklamacji w razie jej złożenia. Ponadto dane będą przetwarzane do celów rachunkowych i podatkowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia do końca upływu gwarancji na zakupiony towar.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu mailowego i numeru telefonu jest warunkiem realizacji złożonego zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości realizacji zamówienia.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.